linkedin facebook

Meesterhovenier

Aandacht voor excellent vakmanschap

Urenlang werkte Gerwin van de Pol aan een uitgebreid portfolio. Hij presenteerde zijn mooiste en meest veelzijdige tuinen en beantwoordde de meest kritische vragen. Ook boog hij zich over een pittig branche-examen. En dat allemaal naast zijn ‘gewone’ werk als ondernemer en hovenier. Van de 67 aanmeldingen, werd hij 1 (van de 2) deelnemers aan het erkenningstraject die de eindstreep haalde. Hij werd 1 van de eerste Meesterhoveniers van Nederland. Eind juni 2017 werden ze op kasteel Groeneveld in Baarn officieel geïnaugureerd door Branchevereniging VHG.
Met de Meestertitel wil VHG excellent hedendaags vakmanschap waarderen en onder de aandacht brengen. VHG-directeur Egbert Roozen: “De Meestertitel geeft de individuele professional, het hoveniersbedrijf én het hoveniersvak meer aanzien. En dat is belangrijk voor de uitstraling van het groene vakmanschap. Op deze manier tillen we het vak naar een hoger niveau en maken we het aantrekkelijker voor bijvoorbeeld jongeren om in te stromen. Hiermee sluiten we ook aan bij de wens van minister Bussemaker van OCW om excellent vakmanschap weer de aandacht te geven die het verdient.”

Alles onder de loep

Gerwin van de Pol heeft aangetoond over de hoogste graad van hedendaags vakmanschap te beschikken. Daarvoor legde hij een traject af waarin hij zijn theoretische, praktische én sociale vaardigheden moest bewijzen. “Echt alles wordt onder de loep gelegd”, bevestigt Gerwin van de Pol, eigenaar van GroenXpert in Wijchen. “Het portfolio opbouwen vond ik het lastigst. “Daarin moest je vijf aanleg- en onderhoudsprojecten tot in detail beschrijven, met foto’s erbij. Het is een hele klus om dan alle aspecten van je kunnen te laten zien en te beschrijven.” Gerwin zit ruim 25 jaar in het vak, sinds 2010 als zelfstandig hovenier en tuinontwerper. Zijn kwaliteiten bleven niet onopgemerkt: in 2012 won hij de Tuin van het Jaarcompetitie. In 2014 en 2015 werd hij voor deze titel genomineerd. Zijn werkgebied beperkt zich allang niet meer tot de omgeving van Wijchen. “We werken door het hele land. In Rotterdam bijvoorbeeld realiseerden we een bedrijfstuin, die heb ik ook in mijn portfolio opgenomen.”

Lat ligt hoog

Een onafhankelijke examencommissie beoordeelde of de kandidaten aan de hoge eisen van de Meestertitel voldoen. Een belangrijk onderdeel van de beoordeling was een uitgebreide presentatie van aangelegde en onderhouden tuinen en het bezoek aan enkele van deze tuinen. Tuinspecialiste Modeste Herwig nam deel aan de examencommissie en geeft toe dat er veel van de kandidaten werd verwacht: “De lat ligt hoog en dat moet ook. Het gaat immers om het hoogst haalbare in het hoveniersvak.”

Vergroeners

Kim van der Leest, voorzitter van de examencommissie, is van mening dat de Meestertitel een enorme bijdrage zal leveren aan het op de kaart zetten van het hoveniersvak. “Hoveniers gaan steeds meer betekenen als ‘vergroeners’ en dit traject is zinvol om op een hoger niveau te komen als professional.” Voor Gerwin is deze titel de kroon op zijn vakmanschap. “Met deze officiële erkenning straal ik nog meer vertrouwen uit naar mijn klanten. Ik kan wel zeggen dat ik een goede hovenier ben, maar deze erkenning is het officiële bewijs. Daarnaast ben ik met trots ambassadeur voor de bedrijfstak.”

Prachtig perspectief

Begeleider Robert Mensink kijkt tevreden terug: “We hebben veel energie gestoken in het ontwikkelen van het handboek, het examen en een goede begeleiding van de kandidaten. Daarmee is een stevige basis gelegd voor de toekomst denk ik. Daarnaast was het ook een heel leuk traject, met enthousiaste en inspirerende kandidaten.” Kim van der Leest was blij verrast met passie en gedrevenheid die ze bij hen kandidaten zag. “Ze zijn bezig om zichzelf voortdurend te verbeteren, ook op dit hoge niveau dat ze hebben bereikt. Ze willen het goed doen, zowel voor hun klanten, medewerkers als voor jonge instromers in de bedrijfstak.” Die instroom is keihard nodig, zo stelde Egbert Roozen in zijn dankwoord: “Jongeren kunnen in dit vak een prachtig perspectief hebben. Jullie laten dat zien en daar wil ik jullie voor bedanken.”

Heilige stoel 6701
6601 SX Wijchen
T 06-43822826
E info@groenxpert.nl

Neem contact met mij op!

    linkedin GroenXpert